Ηλεκτρονικό Τσιγάρο,  Κάπνισμα,  Καρδιολογία,  Συνέντευξη

Διακοπή Καπνίσματος και Νεότερα Προϊόντα Καπνού

Διακοπή Καπνίσματος και Νεότερα Προϊόντα Καπνού

Διακοπή Καπνίσματος και Νεότερα Προϊόντα Καπνού

Είναι το Κάπνισμα ο Σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου για
καρδιαγγειακά και άλλα νοσήματα ;;
Ναι! μας απαντά ο Καρδιολόγος Dr.Γεώργιος Γκουμάς
Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών.
Επίσης μας λέει πως το Κάπνισμα θεωρείται χρόνια πάθηση και
τονίζει πως η απόφαση για την διακοπή του καπνίσματος είναι το
πρώτο πιο δύσκολο αλλά και σημαντικότερο βήμα!

Παγίδα…τα νέα προϊόντα καπνού, γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό,
ειδικά των νέων, θα συνεχίσουν με αυτά και τελικά Δεν θα διακόψουν
το κάπνισμα !
Ο οργανισμός τροφίμων και φαρμάκων των Η.Π.Α (FDA) εξηγεί πως τα νεότερα προϊόντα καπνού είναι χαμηλότερης έκθεσης σε κάποιες ουσίες και όχι σαν μικρότερου κινδύνου!

Γιατί η βοήθεια του Καρδιολόγου είναι σημαντική και αναγκαία για τη διακοπή του Καπνίσματος ;;;;
Γιατί μόνο το 5% θα καταφέρει απο μόνο του να το διακόψει!

Η πιο επικίνδυνη κατάληξη είναι η διπλή χρήση, τσιγάρου και ηλεκτρονικών προϊόντων καπνού!

Ας ζητήσουμε όλοι την βοήθεια των Ειδικών για να έχουμε το πιο γρήγορο και ανώδυνο αποτέλεσμα !
Γιατί η Νικοτίνη είναι χειρότερη απο την Ηρωίνη !

Music: https://www.bensound.com

Αναπαραγωγή Βίντεο