Αθλητικές Κακώσεις,  Αθλητισμός,  Συνέντευξη,  Ώμος

Ρήξη Τενόντων και Αρθρίτιδα

Ρήξη Τενόντων και Αρθρίτιδα

Ο Dr. Παναγιώτης Πάντος
Ορθοπαιδικός – Χειρουργός, MD, MSc, PhD
Υπεύθυνος τμημάτων Άνω Άκρου και Αθλητικών Κακώσεων στην “Osteon”
Δ/ντής Ορθοπαιδικής Κλινικής στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών (Μαρούσι), επεξηγεί στο Joysland.eu:

 

1. Ποιες είναι οι συχνότερες αιτίες χρόνιου πόνου στον ώμο
2. Τι είναι η αρθρίτιδα ώμου
3. Γίνεται να αντιμετωπιστεί έγκαιρα και αν ναι πως
4. Ποια είναι τα συμπτώματα της αρθρίτιδας
5. Ποια η διαφορά μεταξύ πρωτοπαθούς και δευτεροπαθούς αρθρίτιδας ώμου
6. Χρήζει πάντοτε χειρουργικής επέμβασης για την αποκατάσταση της αρθρίτιδας
7. Πόσο γρήγορη είναι η αποκατάσταση του ασθενούς έπειτα από την χειρουργική επέμβαση
8. Ποια είναι η κατάλληλη θεραπεία για την οστεοαρθρίτιδα
9. Τι είναι η ρήξη τενόντων του ώμου
10. Τι είναι το στροφικό πέταλο του ώμου
11. Ποιες περιπτώσεις τενόντων χρήζουν χειρουργικής επέμβασης και πόσο διαρκεί η αποκατάσταση