Αθλητικές Κακώσεις,  Αθλητισμός,  Γενική Χειρουργική,  Συνέντευξη,  Φυσικοθεραπεία,  Χειρουργική Ορθοπαιδική

Ρομποτική Ορθοπαιδική Χειρουργική

Αρθροπλαστική γόνατος

Ρομποτικά Υποβοηθουμένη Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος! Όλες οι απαντήσεις για το τι είναι η Αρθροπλαστική Γόνατος και ποια τα οφέλη της, από τον Dr.Νίκο Θ. Βέργαδο – Χειρουργό Ορθοπαιδικό, Επιστημονικό Συνεργάτη του Νοσοκομείου ”Υγεία”, Βραβευμένο στα Medical Recognition Awards 2022 για την παροχή άριστων υπηρεσιών στην Ορθοπαιδική Χειρουργική και την προώθηση της Ιατρικής Επιστήμης !

  • Τι είναι η Αρθροπλαστική Γόνατος
  • Σε τι ηλικίες την πραγματοποιούμε
  • Μπορούν να χειρουργηθούν και τα 2 γόνατα μαζί
  • Ρομποτική Αρθροπλαστική στο γόνατο. Τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο αυτό
  • Ποια το οφέλη για τον ασθενή
  • Πλησιάζουμε στην εποχή που θα χειρουργεί μόνο του ένα ρυθμισμένο Ρομπότ

Music: https://www.bensound.com