• Ηλεκτρονικό Τσιγάρο,  Κάπνισμα,  Καρδιολογία,  Συνέντευξη

    Διακοπή Καπνίσματος και Νεότερα Προϊόντα Καπνού

    Διακοπή Καπνίσματος και Νεότερα Προϊόντα Καπνού Είναι το Κάπνισμα ο Σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου για καρδιαγγειακά και άλλα νοσήματα ;; Ναι! μας απαντά ο Καρδιολόγος Dr.Γεώργιος Γκουμάς Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών. Επίσης μας λέει πως το Κάπνισμα θεωρείται χρόνια πάθηση και τονίζει πως η απόφαση για την διακοπή του καπνίσματος είναι το πρώτο πιο δύσκολο αλλά και σημαντικότερο βήμα! Παγίδα…τα…