• Περιβάλλον

    Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

    Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, που τιμάται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου, αποτελεί μία σημαντική υπενθύμιση, κυριώς με την εμπειρία της πανδημίας, για το πόσο αναγκαίο κρίνεται πλέον να κάνει ο καθένας μας αυτο που του αναλογεί. Να χτίσουμε όλοι μάζι μια μεγάλη ανθρώπινη αλυσίδα, ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την τεράστια κλιματική κρίση και τους κινδύνους που αυτή φέρνει για τις…