Γενική Χειρουργική,  Κήλη,  Λαπαροσκοπική Χειρουργική,  Συνέντευξη

Λαπαροσκοπική αποκατάσταση Bουβωνοκήλης TEP (Total Extraperitoneal repair)

Κήλη

Οι βουβωνοκήλες, δηλαδή οι κήλες που εμφανίζονται στην περιοχή της βουβωνικής χώρας, που είναι η κατώτερη περιοχή της κοιλιάς, αποτελούν την συνηθέστερη μορφή κήλης στον πληθυσμό με ποσοστό 75% μεταξύ όλων των κηλών.
Είναι μια πάθηση που εμφανίζεται πιο συχνά στους άντρες με σχεδόν έναν στους 4 άντρες να πάσχουν, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών είναι μια στις 30.
Σε παγκόσμια βάση γύρω στα 20 εκατομμύρια άτομα διαγιγνώσκονται με βουβωνοκήλη ετησίως, γεγονός που καθιστά την αποκατάσταση βουβωνοκήλης μια από τις πιο συχνές χειρουργικές επεμβάσεις.

Ο εξειδικευμένος χειρουργός Μαρίνος Μακρής MD, MSc DIC,
Επιμελητής Χειρουργός στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών,
στο τμήμα Λαπαροσκοπικής και Ρομποτικής Χειρουργικής, μας εξηγεί
τα πλεονεκτήματα και τις διαφορές της Λαπαροσκοπικής εξωπεριτοναϊκής μεθόδου αποκατάστασης βουβωνοκήλης (TEP – TotalExtraPeritonealrepair) σε σχέση με τις ανοικτές τεχνικές.

Η συγκεκριμένη χειρουργική επέμβαση, διακρίνεται για την δυσκολία της καθώς γίνεται εκτός περιτοναϊκής κοιλότητας, χώρος που οι πιο πολύ χειρουργοί δεν είναι εξοικειωμένοι και τείνει να γίνει η επέμβαση εκλογής για την πολύ συνηθισμένη πάθηση της Βουβωνοκήλης , λόγω του ελάχιστου τραύματος που προκαλεί στον ασθενή (3 τομές κάτω του εκατοστού), της ταχείας ανάρρωσης και της τάχιστης επιστροφής στις όποιες δραστηριότητες.

Music: https://www.bensound.com

Αναπαραγωγή Βίντεο